Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 19, 2021

I det här avsnittet pratar vi om hästars hållbarhet. Karl-Henrik Heimdahl, erfaren veterinär och exteriördomare och Victoria Almgren tävlingsryttare och erfaren unghästutbildare, hjälper oss att besvara de många lyssnarfrågor vi fått in om hållbarhet. Det handlar bland annat om hur hästens hållbarhet...


Apr 1, 2021

Vad är ICSI? Och hur funkar egentligen kloning? Vi fortsätter på temat reproduktionstekniker och den här gången tar vi oss an ICSI (intracytoplasmisk spermainjektion) och kloning. Även denna gång får vi hjälp av erfarna veterinären Görel Nyman att reda ut begreppen.