Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 23, 2021

I det här avsnittet pratar vi med de professionella unghästutbildarna Karin Engström och Anna-Clara Pettersson om hur man på bästa sätt, på hästens villkor, utbildar sin unghäst från 2,5 års ålder fram till Unghästtestet.

Användbar information om unghästutbildning hittar du här!

Karins webkurs ”säker...