Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 5, 2022

Statistik är spännande och kan ge oss massor av information om hästarnas förärvning. Men vad ska man egentligen tänka på när man läser om resultaten från olika bedömningar och avelsindexen? Gustaf och Emma pratar om resultaten från unghästbedömningarna 2021 och om de senaste avelsindexen. 

Tips! Lyssna...