Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 21, 2022

Gustaf och Emma diskuterar Bruksprovet 2022 och går bl.a. igenom hingstarnas härstamningar och statistik för provet.