Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 28, 2022

Gustaf har fått en ny poddkollega, närmare bestämt Elisabet Ernblad. Hon har många SWB-år i bagaget och  det här avsnittet får ni lära känna henne lite bättre, både i och utanför jobbet. Trevligt lyssning!


Apr 2, 2022

I 50:e och sista avsnittet med Emma och Gustaf gör vi en tillbakablick på aveln i stort, på tidigare avsnitt och om Emmas många år på SWB. Bland annat om hur allt började och om den nya hingstselektionen och mycket annat.

Framöver kommer Gustaf få en ny poddkollega i form av Elisabet Ernblad. Men mer om henne...