Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 7, 2022

SWB Avelspodden byter namn till SWB Podden!
Allt för att ge er lyssnare en ännu större och bredare variation av ämnesområden!

I det här avsnittet dyker Gustaf och Bettan ner i den viktiga och spännande tiden från det att fölet föds tills det är dags för avvänjning. Lyssnarnas frågor besvaras och det bjuds...