Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 24, 2020

Dags att ansöka om hästpass för årets föl! Vad innebär det att registrera ett föl/häst och varför måste man göra det? Hur går det till? Varför kostar det olika beroende på när man ansöker om pass? Vi pratar hästpass och registrering med en av SWBs registratorer Anette Sånesson och får svar på lyssnarnas frågor.  

https://swb.org/hastpass/

https://swb.org/avkomma-efter-swb-godkand-hingst/

https://swb.org/tillaggsregistrering-av-utlandsk-hast/

https://swb.org/uppdatera-uppgifter-i-pass/

https://swb.org/borttappat-pass/