Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 22, 2020

Nya avelsvärdeklasser införs från och med 2021. Vad är avelsvärdeklasser och vad är bakgrunden till att SWB valt att ändra? Hur kommer bruksprovet för hingstar att se ut 2021 och varför genomförs bruksprovet på det sättet i Sverige? Vi pratar också om rådgivande bedömning av hingstar.