Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 13, 2020

Vi följer upp årets Breeders Trophy finaler i dressyr med förbundskaptenen i dressyr Bo Jenå och Mastertränare i dressyr Kerstin André. Vi passar också på att diskutera hur vi bedömer och värderar olika egenskaper hos en blivande dressyrhäst och får veta vilka egenskaper Bo och Kerstin värderar högst.