Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 16, 2021

Vi svarar på lyssnarnas frågor om bruksprovet 2021 och om den nya avelsvärdeklassen Accepterad för hingstar. Till vår hjälp har vi delar av SWBs avelsvärderingsnämnd: Christina Olsson, ordförande och huvuddomare i exteriör, Mikael Nolin, huvuddomare i hoppning och Bo Jenå huvuddomare i gångarter. Vi kan tipsa om att även lyssna på Avsnitt 18 om SWBs hingstselektion och avsnitt 31 som handlade om bruksprovets genomförande för att få mer bakgrundsinformation.