Preview Mode Links will not work in preview mode

May 5, 2021

Hur gör man för att hitta information om hingstar man är intresserad av? För hingstar som gått SWBs bruksprov finns all info på blup.se. Men hur gör man om man vill använda en hingst som inte är godkänd för SWB-avel ännu? Var hittar man information? Och hur vet man ens om hingsten redan är godkänd för SWB-avel? Gustaf och Emma ger tips på hur man kan hitta information och tolka den.

Här är länkar till de informationskällor vi hänvisar till i avsnittet: Hur man gör för att få en hingst godkänd för SWB-avel: https://swb.org/vagar-till-godkand-hingst/

SWBs databas: www.blup.se

Språngrullasystemet: https://www.sprangrulla.se/

Internationella databaser:

Horsetelex – Internationell databas med varmblodiga ridhästar: https://www.horsetelex.com/home

Horsetelex Results – Internationell databas med tävlingsresultat från internationella tävlingar i hela världen: https://horsetelexresults.com/

Hippomundo – med tävlingsresultat från internationella tävlingar i hela världen: https://www.hippomundo.com/en?

FEIs Databas – Tävlingsresultat från internationella tävlingar: https://data.fei.org/Horse/Search.aspx

Info Chevaux – Databas med franska hästar där bland annat avelsvärden kan hittas: https://infochevaux.ifce.fr/en/info-chevaux

KWPN Databas – Nederländsk databas med information om KWPN-hästar: https://www.kwpn.org/kwpn_database

HesteData – Databas med danska hästar: https://www.landbrugsinfo.dk/public/8/9/0/heste_heste_data