Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 11, 2022

Unghästen är nu 3 år på våren. Hur går man vidare med utbildningen? När börjar man hoppa in den med ryttare, hur ofta ska man träna och hur? I del 2 om den unga hästens utbildning fortsätter vi samtalet med de professionella unghästutbildarna Karin Engström och Anna-Clara Pettersson. De ger konkreta tips och vi diskuterar allt från hjälptyglar till nedsittning i trav eller ej. Häng med på ett lärorikt avsnitt! Användbar information om unghästutbildning hittar du här!

Karins digitala föreläsning om unghästutbildning för SWB: https://swb.org/medlemsutbildningar/ klicka på ”Säker och hållbar unghästutbildning”

Karins webkurs ”säker inridning på hästens villkor”: https://equitrain.se/kurser/unghastutbildning/

Anna-Claras – Equiqlaris hemsida: http://equiqlaris.se/

SWBs filmer ”Hur och varför ska du visa din häst på unghästtest”: https://swb.org/medlemsutbildningar/

Info om hur du visar din häst vid hand: https://swb.org/wp-content/uploads/2019/12/Att_visa_hast_vid_hand_2020.pdf

Information om SWBs unghästbedömningar: https://swb.org/unghastbedomningar/