Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 2, 2022

Hur ska man tänka när man ska sälja sitt föl? Vilka kanaler är bäst att använda för marknadsföring och hur sätter jag pris på mitt föl?
Ska jag som köpare veterinärbesiktiga mitt föl?

I det här avsnittet guidar Bettan och Gustaf dig i denna djungel och till sin hjälp har det "fölscouten", GP-ryttaren och tränaren Nina Bengtsson.

Trevlig lyssning!