Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 26, 2020

Vi har bjudit in domarna och framgångsrika uppfödarna Christina Olsson (dressyr) och Eva Gudmundsson (hoppning) till en diskussion om skillnader och likheter mellan dressyr- och hoppavel. Vilka egenskaper värderar de högst i sin avel och hur gör man för att få ut sina uppfödningar till bra ryttare?