Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 10, 2020

För att betäcka sitt sto behöver man oftast ta henne till en seminstation. Vad är det egentligen? Vi går igenom vad som kan vara bra att tänka på innan man tar sitt sto till seminstationen, hur man väljer vilken seminstation man ska ta sitt sto till och vad som händer när stoet väl är på plats på seminstationen.