Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 4, 2023

I det här avsnittet är det en blandad kompott av spaningar och svar på frågor som kommit in. Vad vetyder till exempel gröna, vita, gula eller grå sidor i passet och vad får man göra beroende på vilken färg hästen har i sitt pass? Anette Sånesson, expert på området, hjälper till att reda ut. Gustaf och...