Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 26, 2020

Med hjälp av våra kunniga gäster Christina Olsson och Eva Gudmundsson, båda SWB-domare och framgångsrika uppfödare av dressyr- respektive hopphästar, reder vi ut begreppen. Vad är egentligen en ”golden cross” och vad kännetecknar några av de viktigaste hingstlinjerna inom dressyr och hoppavel? 


Jun 26, 2020

Vi har bjudit in domarna och framgångsrika uppfödarna Christina Olsson (dressyr) och Eva Gudmundsson (hoppning) till en diskussion om skillnader och likheter mellan dressyr- och hoppavel. Vilka egenskaper värderar de högst i sin avel och hur gör man för att få ut sina uppfödningar till bra ryttare?


Jun 10, 2020

Hur har Coronapandemin hittills påverkat avelsverksamheten och unghästbedömningssäsongen? Hur går unghästtestet till och varför behöver alla hästar vid unghästtest göra samma sak?


Jun 10, 2020

För att betäcka sitt sto behöver man oftast ta henne till en seminstation. Vad är det egentligen? Vi går igenom vad som kan vara bra att tänka på innan man tar sitt sto till seminstationen, hur man väljer vilken seminstation man ska ta sitt sto till och vad som händer när stoet väl är på plats på...


Jun 10, 2020

Vi går igenom tips och råd inför valet av hingst, matchning av sto och hingst och var man kan hitta användbar information om hingstarna. Det blir också en del prat om inavel och vi förklarar och diskuterar begreppet förädlingsprocent.