Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 3, 2023

Hur har vår avel och därmed SWB-hästarnas exteriör förändrats över tid? Finns det olika egenskaper som vi vill ha hos våra hästar för att bli framgångsrika i sporten och finns det några som absolut inte är önskvärda? Detta och mycket mer får vi svar på när podden gästas av Karl-Henrik Heimdahl gästar...